Czym jest tlenoterapia hiperbaryczna? Cena i efekty zabiegu

Tlenoterapia hiperbaryczna to metoda leczenia, w której czysty tlen jest podawany w sposób kontrolowany w ściśle określonych odstępach czasu. Łącząc 100% tlenu z równoczesnym stosowaniem nadciśnienia, możliwe jest osiągnięcie ciśnienia parcjalnego tlenu we krwi i tkankach. Wysokie ciśnienie cząstkowe tlenu ma bezpośredni i pośredni wpływ na organizm człowieka, m.in. łagodzi lub leczy różne schorzenia. W wybranych przypadkach jest bardzo skuteczne.

Tlenoterapia hiperbaryczna – cena

Tlenoterapia hiperbaryczna – cena jednej sesji w komorze to wydatek od kilkudziesięciu do kilkuset złotych. Bardziej opłacalne jest wykupienie pakietu, bo wtedy cena jest bardziej atrakcyjna. Jednak jeden zabieg nie przyniesie pożądanych efektów. Zazwyczaj trzeba przeprowadzić serię od dziesięciu do kilkudziesięciu zabiegów.

Nowoczesna komora tlenowa

Nowoczesna komora oprócz optymalnego leczenia umożliwia bieżącą obserwację przez specjalnie przeszkolony personel medyczny oraz dodatkowy monitoring komputerowy. W komorze tlenowej mieści się do dwunastu pacjentów, a także dwóch specjalnie przeszkolonych pracowników, którzy dbają o dobre samopoczucie pacjenta podczas zabiegu. Sesja w hiperbarycznej komorze tlenowej trwa od 60 do 120 minut.

Brak tlenu częstą przyczyną uszkodzeń mózgu

Brak tlenu podczas porodu jest znaną przyczyną spastycznego i mózgowego porażenia dziecięcego. Niedobór prowadzi do krwotoku mózgowego i uszkodzenia mózgu dziecka. Brak tlenu w tkance mózgowej dorosłych jest najczęściej przyczyną udaru mózgu. Nie można odzyskać zniszczonych komórek mózgowych, ale wokół ogniska urazu znajdują się nienaruszone nieaktywne komórki, tak zwane „nieaktywne neurony”, które można reaktywować.

Tlenoterapia hiperbaryczna

Powietrze, którym oddychamy, składa się w 78% z azotu, w 21% z tlenu i różnych innych gazów, takich jak argon, neon czy hel. W trakcie tlenoterapii hiperbarycznej pacjent wdycha czysty tlen pod ciśnieniem od 0,7 do 1,3 bara. Zwiększa to zawartość tlenu w organizmie nawet 25-krotnie. Dzięki temu można odblokować dopływ tlenu do ważnych układów organizmu i aktywować liczne jego funkcje.

Tlenoterapia hiperbaryczna — efekty

Efekty tej terapii opierają się na następującym procesie: DNA każdej komórki jest stymulowane przez zwiększoną zawartość tlenu w organizmie. Stymuluje to wzrost nowych komórek, wypiera szkodliwe rodniki tlenowe, zmniejsza lub leczy stany zapalne (np. z ran lub kości) oraz stymuluje przepływ krwi w mózgu i metabolizm glukozy.

Tlenoterapia nie jest jeszcze stosowana powszechnie, ale ma przed sobą ogromną przyszłość. Jej efekty są zaskakujące. To m.in.:

– redukcja obrzęków poprzez zmniejszenie przepływu krwi bez niewystarczającej podaży tlenu,

– wydłużenie drogi dyfuzji tlenu w tkance ludzkiej,

– tworzenie się nowych naczyń krwionośnych,

– wypieranie toksyn (np. tlenku węgla),

– zmniejszenie zatorów w naczyniach krwionośnych spowodowanych nagromadzeniem powietrza lub gazów obojętnych,

– szybsze gojenie się ran. Zaopatrzenie w tlen i składniki odżywcze poprzez tworzenie nowych naczyń krwionośnych ulega trwałej poprawie.

Czy tlenoterapia hiperbaryczna ma jakieś skutki uboczne?

Tlen w bardzo dużych dawkach może mieć również działanie szkodliwe dla komórek ludzkiego organizmu. Te skutki uboczne można również wykorzystać terapeutycznie — ogromne ilości tlenu mogą sprawić, że niektóre rodzaje chorób nowotworowych staną się bardziej wrażliwe na radioterapię.

Reaktywacja śpiących komórek mózgowych

Nawet w obszarach mózgu, które nie są już ukrwione, hiperbaryczne natlenienie prowadzi do tego, że uszkodzone obszary i nieaktywne komórki są ponownie zaopatrywane w tlen. Uśpione neurony zostają reaktywowane, dzięki czemu niektóre funkcje mózgu mogą zostać przywrócone. Ważne jest, aby nowe zdolności mózgu były odpowiednio stymulowane natychmiast po ich aktywacji.

Redakcja casadi.pl